Điêu khắc

 • Tranh điêu khắc 3D DK 01 – 05

  0 out of 5

  Tranh điêu khắc thể hiện những đường nét tinh tế, khéo léo được chạm trổ trên gỗ. Điểm khác biệt chính là tranh không được làm từ chất liệu gỗ ” tranh gỗ”. Chất liệu được sử dụng trong tranh điêu khắc chính là lụa cao cấp Nhật Bản. Nhưng, hiệu ứng 3D đã khéo khoảng cách gỗ, ngọc và lụa lại gần nhau!

  350,000.00 300,000.00
 • Tranh điêu khắc 3D DK 06 – 11

  0 out of 5

  Tranh điêu khắc thể hiện những đường nét tinh tế, khéo léo được chạm trổ trên gỗ. Điểm khác biệt chính là tranh không được làm từ chất liệu gỗ ” tranh gỗ”. Chất liệu được sử dụng trong tranh điêu khắc chính là lụa cao cấp Nhật Bản. Nhưng, hiệu ứng 3D đã khéo khoảng cách gỗ, ngọc và lụa lại gần nhau!

 • Tranh điêu khắc 3D DK 12 – 17

  0 out of 5

  Tranh điêu khắc thể hiện những đường nét tinh tế, khéo léo được chạm trổ trên gỗ. Điểm khác biệt chính là tranh không được làm từ chất liệu gỗ ” tranh gỗ”. Chất liệu được sử dụng trong tranh điêu khắc chính là lụa cao cấp Nhật Bản. Nhưng, hiệu ứng 3D đã khéo khoảng cách gỗ, ngọc và lụa lại gần nhau!